Közzétéve 2017.10.25. · Kategória Sajtószoba

Partnerünk több, mint 20 éve kezdett felsőoktatásban dolgozni, így azon kevesek közé tartozik, akik közvetlen felhasználóként végig kísérték a Neptun Rendszer életútját az első bevezetéstől kezdve napjainkig, mondhatni szeme láttára nőtt fel a Neptun. Több intézménynél is megfordult, de a Neptun mindvégig elmaradhatatlan eszköze volt munkájának. Ágnes tudása, tapasztalata számunkra rendkívüli értéket képvisel, ezért megkérdeztük őt, mi a véleménye a Neptunról.

 

Mióta dolgozik felsőoktatásban? Milyen munkakört lát el?

1995 áprilisában kezdtem el a felsőoktatásban dolgozni az akkori Államigazgatási Főiskolán, mint tanulmányi előadó, ahol 13 évet töltöttem. Az ezt követő 4 évben dolgoztam egy felsőoktatási és egy közoktatási intézményben is. 2012 januárjától jelenleg is az Edutus Főiskolán dolgozom, az Oktatásszervezési Osztályon.

 

Milyen főbb állomásai voltak a szakmai munkájának?

Az intézményekben, ahol tanulmányi előadói feladatokat láttam el, a hozzám rendelt hallgatók minden tanulmányi adminisztrációját, a beiratkozástól a diplomaosztóig én végeztem. Az adott intézményben megadott hallgatói fogadó óra keretében hallgatói jogviszonyt igazoló, illetve más egyéb igazolásokat, diákigazolvány érvényesítő matricákat adtam ki; a hallgatók tanulmányi előmenetelével kapcsolatban adtam tájékoztatást vagy éppen tanácsot. Ekkor szinte napi szinten tartottam a kapcsolatot a hallgatókkal.

A 20 év alatt, melyet a felsőoktatásban töltöttem, a fenti feladatok mellett a hallgatói juttatások kiutalásához szükséges fájlok elkészítését, az oktatási statisztika összesítését, a Neptun rendszerben az új tantárgyak rögzítését, a kurzusok meghirdetését, a megszerkesztett órarend adatainak feltöltését, a Diákhitel központ felé a hallgatói státuszok leigazolását, illetve a féléves költségtérítések kiírását és az erről szóló számlák elkészítését is végeztem.

 

Mik a feladatai jelenlegi munkahelyén?

A jelenlegi munkahelyemen szintén tanulmányi előadóként kezdtem, majd az Oktatásszervezési Osztály átszervezése után – kb. 2 éve – a Neptunban történő kérvényezés átdolgozását, a kérvénysablonok szerkesztését, a hozzá kapcsolódó hivatalos bejegyzések és határozatok elkészítését, a különböző tematikus (méltányossági, kreditbeszámítási, tantárgyfelvétellel kapcsolatos, stb.) kérvények napi szinten történő feldolgozását, illetve a nyomtatványok (pl. oklevél, törzslap, törzslap kivonat) szerkesztését kaptam feladatul.

Mivel ez a két terület új volt számomra, segítséget kértünk és kaptunk az SDA Informatika Zrt. munkatársaitól. Részt vehettem több témakörben is az SDA munkatársai által szervezett oktatáson, melyek nagyon hasznosak voltak a kezdeti lépéseknél.

Hallgatóink a kérvényezéssel kapcsolatban felmerülő kéréseket, problémákat jelezhetik elektronikusan vagy fogadó órában személyesen is megkereshetnek. A gólyáinknak a beiratkozási időszakban – prezentáció keretében – közös tájékoztatót tartunk a hallgatói pénzügyes kolléganővel a Neptun használatáról, a kérvényezésről, illetve a pénzügyeket érintő kérdésekről, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk hallgatóinknak a Neptun megismerésében.

 

Az intézmények adminisztrátori jogosultsággal rendelkező munkatársai által kezelt Neptun felület.

Az intézmények adminisztrátori jogosultsággal rendelkező munkatársai által kezelt Neptun felület.

 

Mikor és hol találkozott először a Neptunnal?

Az Államigazgatási Főiskola az első intézmények között volt, ahol bevezetésre került a Neptun tanulmányi rendszer, ott ismerkedhettem meg az első verziójával, 1997-ben.

 

Hogyan történt a Neptun bevezetése? Mi volt előtte? Mit szóltak hozzá először?

A Neptun bevezetésének körülményeire sajnos már nem emlékszem, csak arra, hogy a Neptun képviseletében Novák Zsazsa több oktatást is tartott számunkra, a program használatának elsajátításához.

A Neptun bevezetése előtt a hallgatói ösztöndíjak kiutalásához egy különálló programot, az oklevélátlagok számításához még excel táblát és függvényt használtunk, illetve törzskönyvi matricát Access adatbázison keresztül nyomtattunk.

 

Hogyan változtatta meg a munkát a Neptun? Egyszerűbb lett, vagy bonyolultabb?

Véleményem szerint – az összképet nézve – a Neptun bevezetése megkönnyítette a tanulmányi előadók, oktatók, hallgatók és egyéb szervezeti egységben dolgozók életét.

Egyszerűbb lett, mert rengeteg feladatot, már nem kell kézzel és tollal elvégeznünk (pl. a törzskönyvi névmutatók kitöltése, a törzskönyvek folyamatos vezetése, a leckekönyvek félévi lezárása, a hivatalos bejegyzések beírása leckekönyvbe és törzskönyvbe, oktatási statisztikák összesítése a korábbi OM-es formanyomtatványon.

Viszont bonyolultabb is, mert az évek során a jogszabályi változások, az adminisztrációs, az oktatói, illetve a hallgatói igényeknek eleget téve, folyamatosan bővül a Neptun rendszer, illetve az ehhez kapcsolódó adatokat (sokszor több évre visszamenőlegesen) kell feltöltenünk.

 

Hogyan változtatta meg a hallgatók életét a Neptun Ön szerint?

Hallgatói felületet nem szoktam használni csak a kliensből történő web-re ugrás lehetőséggel. Számomra átlátható és könnyen kezelhető, de már húsz éve használom a Neptun rendszert, a változások folyamatos nyomon követésével, így gondolom nekem könnyebb a dolgom, mint egy gólyának.

Az egyik új lehetőséggel – a mobil applikációval – a hallgatók most már szinte bárhonnan elérhetik a tanulmányi rendszerüket. Ezt az elérési módot még nem próbáltam, így véleményt sem tudok alkotni róla.

Emlékszem olyan napokra – a Neptunt megelőző időkből -, amikor a vizsgajelentkezési időszak kezdetén a hallgatóink egy csoportja a Tanulmányi Osztály folyosóján töltötte az éjszakát, mert egy előre megadott napon a faliújságra helyeztük ki a tantárgyanként és vizsganaponként összetűzött lapokat, amelyekre kézzel iratkozhattak fel.

 

Lehetne működtetni egy felsőoktatási intézményt manapság tanügyigazgatást támogató szoftver nélkül?

Véleményem szerint nem. Részese voltam annak az időszaknak, amikor szinte mindent kézzel, papíron vezettünk, illetve különböző alkalmazásokkal kezeltük az adatokat.

Nagy könnyebbség, hogy egyetlen rendszer öleli magába az oktatáshoz kapcsolódó összes modult.

 

Alkalmas erre a Neptun Ön szerint?

Szerintem alkalmas. A hallgatók tanulmányainak kezdetétől az oklevelük kiadásáig minden, a tanulmányokhoz kapcsolódó feladat és szolgáltatás egyetlen rendszerben megoldható.

A tanulmányi és hallgatói pénzügyi adminisztrációval foglalkozó szervezeti egységek szempontjából, a hallgatói beiratkoztatás, félévi bejelentkezés, vizsgára jelentkezés, specializációválasztás, szakdolgozati témaválasztás, záróvizsga jelentkezés, a féléves önköltségek kiírása, s ezek teljesítéséről a számlák kiállítása, az ösztöndíjak kiutalása, a féléves oktatási statisztikák jelentése, a törzslapok, törzslap kivonatok (leckekönyvek), igazolások és oklevelek nyomtatása, mind egyetlen rendszeren keresztül történik, amely nagy könnyebbség.

Az SDA munkatársairól meg kell jegyeznem, hogy mind telefonon, mind e-mailen keresztül nagyon segítőkészek és a lehetőségeikhez képest a legrövidebb határidővel orvosolják a felmerülő problémákat.