Közzétéve 2020.03.17. · Kategória Sajtószoba

A távoktatás megszervezésének támogatása céljából az SDA Informatika Zrt. minden Neptun Tanulmányi Rendszert használó felsőoktatási intézmény számára ingyenesen biztosítja az online csoportmunkát és fájlmegosztást segítő Neptun Meet Street (NMS) modult.

Emellett intézményeink figyelmébe ajánljuk az UniPoll modul elektronikus vizsgáztatás funkcióját, melynek segítségével a számonkérés is megvalósítható elektronikus úton.

A szükséges beállításokat és a licenc kihelyezését követően a modulok használatba vehetők. A kihelyezéssel kapcsolatos teendőkről az intézmények március 13-án tájékoztatást kaptak.

 

Neptun Meet Street (NMS) modul ismertető

A Neptun a Neptun Meet Street (NMS) modullal a felsőoktatási intézmény az oktatók és a hallgatók közötti kommunikációt és együttműködést segíti.

Az NMS működése a virtuális tereken alapul. A virtuális tér olyan webes teret, felületeket jelent, ahol az oktatók és a hallgatók a Neptunon belül, meghatározott témakörökben nyilvánosan véleményt cserélhetnek, fórumokat, témákat hozhatnak létre, vagy hozzászólhatnak a meglévőkhöz, illetve dokumentumokat tölthetnek fel saját részre, vagy publikálhatják is azokat a tér tagjai részére. Közösséget teremthetnek bizonyos csoportok tagjaival (pl. kurzus hallgatói). Saját virtuális térhez híreket rögzíthetnek, illetve lehetőség van a virtuális térhez rendelt hírek tanulmányozására.

Minden tárgyhoz és minden kurzushoz automatikusan létrejön egy virtuális tér, amelyekben a tárgyfelelős, illetve a kurzusoktató lesz automatikusan a tér adminisztrátora, a tárgy/kurzus hallgatói pedig automatikusan a tér tagjai lesznek. (Tárgyak esetében minden félév hallgatói ugyanabba a térbe kerülnek.). Az adminisztrátornak lehetősége van további felhasználókat hozzáadni a virtuális térhez.

A modul segítségével így lehetőség nyílik az oktatók számára is többek között például a kurzusokhoz tartozó dokumentációk, tananyagok, linkek, közzétételére, a hallgatóknak pedig például a kurzusokkal kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Intézményi beállítás alapján egyes felhasználók egyedi virtuális tereket is létrehozhatnak. A virtuális terek publikus, illetve privát terek lehetnek, ahol a publikus virtuális terek tartalmait vendégek (nem tagok) is látják, privát terekét viszont csak a hozzárendelt tagok.

Az oktatóknak és hallgatóknak egy felületen lehetőségük nyílik arra, hogy keressenek a rendszerben lévő összes virtuális tér között, szűrni lehet pl. egy adott félév összes olyan „Kurzus” típusú terére, amelynek tagjai, megjeleníthetők csak a kedvencnek megjelölt terek. A szűrőfeltételek mentésre kerülnek a felhasználó profiljába.

Egy adott virtuális tér kezdőoldalára lépve egy külön listában megjelenítésre kerül a legfrissebb bejegyzések listára, ahol rögtön értesülhetünk az utolsó belépés óta történt hozzászólásokról, feltöltésekről, a virtuális tér tartalmának változásairól.

Ezen a felületen láthatja a felhasználó azokat a tárgyakat és kurzusokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó virtuális tereket, amelyekhez hozzá van rendelve, és innen érheti el az összes, virtuális terekhez kapcsolódó funkciót, mint pl. a fórum vagy a dokumentumtár.

A virtuális tér elemeit színes, mozgatható, egyedileg méretezhető csempéken tekinthetjük meg. Az egyes elemek szolgálnak pl. a tagok adminisztrálására, hírek, fórumok, üzenőfal, blog bejegyzések kezelésére, linkek megosztására, feliratkozási listák, szavazások létrehozására, dokumentumok kezelésére, valamit a kurzus évközi feladathoz kapcsolódó dokumentumok, értékelések kezelésére.

A NMS közösségi tér a fájlok/dokumentumok feltöltésével, publikálásával kapcsolatos megoldást is nyújt, mely a dokumentumtárból érhető el. A dokumentumok egy intézményi saját személyes fájltárolón kerülnek tárolásra, ahol az intézmény maximalizálhatja, hogy az egyes oktatóknak és hallgatóknak mekkora tárhely állhat rendelkezésükre. Egy dokumentum korlátlan számú fájlt tartalmazhat, megosztható közvetlenül más felhasználókkal, illetve felhasználói csoportokkal. A modulba feltöltött dokumentumokat lehetőség van a Neptun rendszerből az üzenetküldés során hozzákapcsolni az üzenethez.

A modulba integrált E-learning keretrendszer alkalmas elektronikus tananyagok lejátszására és azok intézményi képzésekbe való beépítésére oktatásszervezési szempontból, melynek külön LMS keretrendszeri telepítési igénye van.

 

 

UniPoll elektronikus vizsgáztatás ismertető

A Neptun UniPoll modul része az Elektronikus vizsgáztatás, mely vizsgáztatás a tanulmányi rendszerrel integrált: az oktatók és a hallgatók a Neptunba bejelentkezve –  megfelelő beállítások és szoftver licensz megléte esetén – azonnal használhatják a szolgáltatást.

 Az oktatók az interneten keresztül előkészíthetik a vizsgafeladatsort. Megadható, hogy a feladatsor mettől meddig legyen kitölthető, mennyi idő álljon rendelkezésre a kezdéstől, véletlenszerűen jelenjenek-e meg a kérdések, illetve finomhangolható a pontszámozás részpontok beállításával vagy beugró kérdések megadásával.

A vizsgafeladatsor többféle kérdéstípust támogat: egyszeres választás, többszörös választás, dátum, rangsorolás, csoportokba sorolás, vaktérkép, szövegkiegészítés, szabad szöveges válasz a javításkor kulcsszó kiemeléssel.

Az egyes kérdéseket az oktatók kérdéstárba is menthetik és a kérdéstár megosztathó az oktató kollégákkal. Lehetőség van arra is, hogy a kérdéstárban szereplő kérdések közül az egyes vizsgázók számára egyedileg, véletlenszerűen válasszon feladatokat a program.

 Az elektronikus vizsgák a Neptunban meghirdetett vizsgaidőpontokhoz vagy évközi feladatokhoz kapcsolódnak.

Beállítható az azonnali automatikus vagy utólagos kiértékelés és a javítás alapján elegendő a ponthatárok megadása, hogy a vizsgaeredmények bejegyzésre kerüljenek a Neptunba.